แนวทางระบบช่วยประเมินผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ทางเลือกในการทำความเข้าใจและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์กับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ การเกษตร และสาธารณสุขนับร้อยเพื่อเสนอเลนส์ระบบหรือแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยง ความเสี่ยงด้านสุขภาพพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

ซึ่งขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติของมนุษย์ ผลกระทบด้านสุขภาพของมลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรมักถูกกล่าวถึงแยกกัน แต่ประเด็นเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกัน ล้วนมีแหล่งที่มาคล้ายคลึงกัน และแต่ละประเด็นก็มีผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ กิจกรรมทางการเกษตรมีส่วนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลกระทบต่อรูปแบบภูมิอากาศในภูมิภาค ในขณะที่การผลิตในฟาร์มและคุณภาพของพืชผลมีความอ่อนไหวต่อคุณภาพอากาศและสภาพอากาศ