ผู้หญิงที่เป็นโรคไมเกรนขั้นรุนแรงอาจหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์

การสำรวจผู้หญิง 607 คนที่มีอาการไมเกรนขั้นรุนแรง พบว่า 20% ของผู้ตอบแบบสอบถามกำลังหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เนื่องจากอาการไมเกรนของพวกเขา ผู้หญิงที่หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เนื่องจากอาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างรุนแรงมักจะอยู่ในวัยสามสิบ มีแนวโน้มที่จะมีอาการไมเกรนที่เกิดจากการมีประจำเดือนและมีแนวโน้มที่จะมีอาการกำเริบบ่อยมาก

เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ การศึกษาใหม่ในเมโยคลินิกดำเนินการตามกฎหมาย การตัดสินใจของพวกเขาดูเหมือนจะอยู่บนพื้นฐานของความกลัวที่รับรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและสุขภาพของลูก แม้ว่าหลักฐานจะแสดงให้เห็นว่าไมเกรนดีขึ้นในสตรีถึง 75 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างตั้งครรภ์ ไมเกรนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความพิการทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิงที่เป็นไมเกรนจำนวนมากอาจหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เนื่องจากไมเกรน ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงที่เป็นไมเกรนจะต้องเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไมเกรนกับการตั้งครรภ์